Coaching bij de opvolging van het familiebedrijf

Het overnemen van het familiebedrijf is een life event waar jij en de rest van de familie best even bij stil mag staan. Sterker nog, aandacht voor je eigen proces en dat van de familie vergroot de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht. Veel overnames gaan mis en dat komt grotendeels door gebrekkige communicatie en een slechte voorbereiding van de nieuwe generatie. Dat is waar Zo Ondernemer Zo Zaak werk van maakt, ik ben coach voor opvolgers en ik begeleid desgewenst het hele gezin.

Bedrijfsoverdracht in harmonie
Het is mijn missie om bedrijfsovernames binnen de familie vaker succesvol én in harmonie te laten plaatsvinden. Bedrijfsopvolging is altijd een spannende aangelegenheid, het is een life event. Voor jou als opvolger voelt het misschien als een stap voor het leven. Past het wel echt bij je? Kan je het echt aan? Wil je dit wel echt? Hoe groot is je loyaliteit? Voor de overdrager is het spannend om te weten of hij of zij het goed doet voor alle kinderen. Kunnen en willen ze het wel echt en kan je straks ook echt stoppen met werken? Bedrijfsoverdracht betekent hoe dan ook dat er veel verandert en dat heeft bij een familiebedrijf ook invloed op het gezin. Verandering gaat gepaard met onzekerheid en dat kan leiden tot spanningen. Door zelfonderzoek en open communicatie verklein je de kans op onvrede, geforceerde besluiten, misverstanden of zelfs ruzie.

Coaching nodig? Neem contact op

De opvolger centraal
Zo Ondernemer Zo Zaak onderscheidt zich door de opvolger(s) van het familiebedrijf centraal te stellen in het hele proces. Het regelen van de opvolging is een verantwoordelijkheid van de huidige ondernemer. Hij of zij stapt dan al snel naar de eigen vertrouwenspersoon, zoals een accountant. Die behartigt het belang van de overdrager, maar wie staat er naast de opvolger(s).

Hoewel goede financiële en fiscale planning onmisbaar is bij een bedrijfsoverdracht, blijft de grootste risicofactor de kwaliteit van de communicatie met familieleden. De overdrager heeft de touwtjes in handen en heeft de doorslaggevende stem. Daarom is het voor jou als opvolger fijn om een coach naast je te hebben staan. Als opvolgerscoach help ik je o.a. te reflecteren op wat je zelf wilt en wat je kan en hoe je communiceert (met familieleden). Soms is het nodig om helderheid te krijgen op een complex familiesysteem of historie. Ook kijken we bijvoorbeeld of en hoe je wilt samenwerken met familie.

Twee manieren van coaching bij opvolging van het familiebedrijf:

Coaching voor het hele gezin
Je bent overdrager en je wilt het beste voor je gezin. Of je bent opvolger en je zoekt begeleiding bij het spannende proces van bedrijfsopvolging voor jou én je vader en/of moeder. Je kan mij inzetten als coach voor broers en zussen en als aanjager voor open communicatie. Ik betrek dan ook de ouders en we eindigen met een gesprek met alle belanghebbende familieleden.

Coaching voor (potentiële) opvolgers
Je bent een opvolger en je zoekt een persoonlijke coach. Je kan mij inzetten als jouw individuele coach, zonder je familie er verder bij te betrekken. Het maakt niet uit wat je situatie is, als jouw opvolgerscoach help ik je graag om helderheid, zekerheid en stevigheid te krijgen.

Wat levert coaching bij opvolging op?
Coaching helpt om overtuigt te kiezen, bijvoorbeeld om wel of niet het bedrijf over te nemen. Dat komt omdat er aandacht is voor het proces, waardoor er ruimte komt om bewust en weloverwogen te beslissen.

Ik hoor vaak dat er al veel gebeurt nadat ik gebeld of gemaild ben voor meer informatie. Die eerste stap brengt kennelijk al een denkproces op gang en ook in de communicatie verandert er vaak al wat na de kennismaking.

Door coaching komen de betrokkenen steviger in hun schoenen te staan, want het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. De samenwerking met onder andere broers en zussen verbetert door meer zelfkennis en begrip voor elkaar.
Dat draagt bij aan een gezonde en open manier van communiceren. Overdragers voelen meer rust omdat er meer vertrouwen ontstaat. Dat helpt om de zaken los te kunnen laten als de tijd rijp is. Zo Ondernemer Zo Zaak begeleidt desgewenst gesprekken zodat iedereen zich gehoord voelt. Dat vergroot het draagvlak voor de afspraken en dat komt de sfeer ten goede.

“Het is mijn missie om bedrijfsovernames vaker succesvol én in harmonie te laten verlopen”

Esther Reinders

Bouwstenen coaching van familiebedrijven
Een coachtraject is altijd maatwerk. Afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers bouw ik een familiebedrijf coachtraject op uit de onderstaande bouwstenen.

Stap 1: Kennismaking
Ik start altijd met een kennismaking. Als we verder gaan word ik een vertrouwenspersoon, dus ik wil graag dat er een ‘klik’ is. In dit gesprek verkennen we de situatie en bespreken we jouw of jullie unieke situatie.

Stap 2: Intake
De intake-fase is bedoeld om de nodige informatie te verzamelen en om te achterhalen wat precies de vraag is waarmee ik kan helpen. De intake is niet een los gesprek of moment. Het begint eigenlijk al bij de kennismaking. Als ik daarna gebeld wordt om jou of jullie verder te helpen, leg ik telefonisch of via mail het proces verder uit. Ik vraag daarbij om enkele gegevens en ik daag de betrokken uit om na te denken wat ze persoonlijk uit het traject willen halen. Ik heb hier ook tijdens het begin van het eerste gesprek nog aandacht voor.

Stap 3: ODC-drijfverenmeting
Meestal start een traject met de ODC-drijfverenmeting voor alle belanghebbende gezinsleden, dus ook de ouder(s). Behalve als ik alleen jou als opvolger coach, dan hoef alleen jij deze meting te doen. De uitslag vergroot je zelfkennis en het laat wat zien over je voor- en afkeuren in het werk. De uitslagen van ouder(s) en broers en zussen kunnen we over elkaar heen leggen. Dat geeft inzicht in het ondernemerschap van de huidige generatie en het ondernemerschap van de nieuwe generatie. De uitslag leert je waar je goed in bent, waar je beter in kan worden en waar je energie op verliest. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in toekomstige taken en rollen. De meting kan je online doen en de uitslag wordt teruggekoppeld in een persoonlijk gesprek.

Stap 4 en 5: individuele coaching voor opvolgers
Na de meting volgen coachgesprekken. Meestal is dit alleen voor de opvolgers, maar desgewenst kunnen ook overdragers individuele coaching krijgen. Als de opvolgers het lastig vinden dat ik ook hun ouder(s) coach, dan kan ik voor de ouders een coach uit mijn netwerk voorstellen.

Meestal hebben we voor deze fase drie gesprekken nodig. We gaan op zoek naar wat je nou echt wilt. Wat zijn je werkelijke intenties. Hoe groot is je loyaliteit en in hoeverre laat jij je daardoor leiden? Met de ODC-drijfverenmeting in de hand, kunnen we onderzoeken wat je talenten zijn. Waar ben je nu al goed in en wat mag je nog leren?

Als je meer zicht hebt op jezelf, richten we de blik naar je relatie met de familie. Wat verwacht je van je familie en van de toekomst? We onderzoeken je familiesysteem en we kijken bijvoorbeeld naar de verhoudingen tussen broers, zussen en ouders. Ook patronen en de historie van het bedrijf komt aan de orde.
Je ontvangt een bij aanvang een mapje om de oefeningen in te bewaren en ik geef je vaak een opdracht mee om thuis te doen. Ik kijk goed wat bij jou past en daar pas ik mijn interventies en methodes op aan.

Stap 5: Familiegesprek
Een traject wordt afgesloten met het familiegesprek. Hierbij worden alle betrokken familieleden uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van het bedrijf. Als gespreksleider zorg ik ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om mee te praten. We gebruiken ook de opbrengst uit de individuele coachgesprekken. Waar nodig worden afspraken gemaakt. Ter afsluiting laat ik iedereen zich committeren aan het behouden van de harmonie, ook in de toekomst. Het belangrijkst is namelijk dat iedereen tevreden is over de gekozen route, nu en in de toekomst. Dan is het geslaagd.

Stap 6: Nieuw leiderschap
Na het familiegesprek is het traject in feite afgerond. Toch kunnen opvolgers nog behoefte houden aan coaching, want het feitelijke opvolgingsproces is vaak nog niet klaar als ons traject klaar is. Coaching kan dan bijdragen aan het verstevigen van persoonlijk leiderschap, sparren over twijfels of moeizame communicatie met familieleden of het verhelderen de toekomstige ambitie en het uitrollen van de nieuwe koers.
Ik kan ook een rol spelen bij het versterken van het MT. Daar kan bijvoorbeeld de ODC-drijfverenmeting voor worden ingezet. Ook coaching van medewerkers is mogelijk.

Laten we kennismaken.

Ik kom graag langs voor een kort gesprek over jullie situatie en om meer uitleg te geven over familiebedrijf coaching.

Neem contact op